• Maurice Denis in Perros-Guirec (Perroz-Gireg). Sketch

  Artist:
  Shchekotikhina-Pototskaya, Alexandra. 1892-1967
  Technique:
  oil
  Dimensions:
  30,5x38,0 cm

Shchekotikhina-Pototskaya, Alexandra. 1892-1967

Maurice Denis in Perros-Guirec (Perroz-Gireg). Sketch

France, Brittany, 1926