• "The Imperial Boat near Dvortsovaya Naberezhnaya"

  Artist:
  Jebens, Adolf. 1819-1888
  Technique:
  oil
  Dimensions:
  55,5x67 cm

Jebens, Adolf. 1819-1888

"The Imperial Boat near Dvortsovaya Naberezhnaya"

Russia, 1853